διάσχισμα

διά-σχισμα, ατος, τό,
A interval, Sch.D.T.p.191 H. (Dind. for διάσχημα).
II in Music, interval of half the δίεσις, Philol.6.

Greek-English dictionary (Αγγλικά Ελληνικά-λεξικό). 2014.

Look at other dictionaries:

  • διάσχισμα — διάσχισμα, το (AM) άνοιγμα, σχισμή αρχ. μουσ. μουσικό διάστημα ίσο με το μισό τής διέσεως …   Dictionary of Greek

  • Диасхизма — (др. греч. διασχίσμα, лат. diaschisma), также уменьшённая комма[1] микроинтервал, равный разности дидимовой (синтонической) коммы и схизмы и, таким образом, имеющий отношение частот верхнего и нижнего звука …   Википедия

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.